درمان فشار خون با داروهای گیاهی

دارچین را به صورت روزانه باید مصرف کرد تا اثرات آن در کاهش فشار خون مشاهده شود. هر دو مطالعه، یعنی مطالعه­ی زیمباردو و میلگرام، مفهوم تأثیر اجتماعی و راههایی که در آن می­توان این تأثیر و یا نفوذ را مشاهده و آزمایش کرد را معرفی کرده­اند. برخی مطالعات بر این نکته تمرکز داشتند که نگرش­ها چگونه شکل میگیرند، چگونه به وسیله­ی زمینه­ی اجتماعی تغییر میکنند و اندازهگیری میشوند تا در نهایت این اطمینان حاصل شود که آیا تغییری (واقعا) رخ داده است یا خیر. همچنین بر اندازهگیری عینی تاکید نموده و آزمایشات بسیاری بهمنظور حمایت و پشتیبانی از نظریه­ها انجام میدهد. تریپلت (۱۸۹۸) روش تجربی را برای بررسی چگونگی تأثیر حضور دیگران بر عملکرد کلی دوچرخهسواران و دانشآموزان بهکار بست. اما زمانی که دریافتند باید به صورت شراکتی کار آموختن را انجام داده و در خصوص شریک یا همکار خود نیز پاسخگو باشند، به طور دائم همانند یک مربی عمل کردند. به شرکتکنندگان گفته شده بود که در یک مطالعه در مورد یادگیری و آموختن مشارکت خواهند داشت. در میان برخی از معروفترین کارهای مطالعاتی در روانشناسی اجتماعی؛ مطالعه­ای است که در خصوص هدایت و مدیریت اطاعت کردن توسط میلگرام با عنوان «شوک الکتریکی» انجام شد که به دنبال فهم نقش یک شخصیت مقتدر در شکلگیری رفتار بود.

فعالیت بیشتر و ورزش منظم منجر به کاهش فشار خون و حفظ سلامت قلب و عروق میشود. به این ترتیب، بیشتر امتیازات در وظیفه­ی تعیین شده، به پسران حاضر در گروه مشابه تعلق گرفت. چراکه هردو گروه احساسات منفی زیادی را از خود نشاندادند و خصومت و ازدست دادن صفات انسانی در آنها ظاهرشد. هنگامی که از پسران شرکتکننده در آزمایش خواسته شد که امتیازاتی را به افرادی (که ممکن است در ادامه تبدیل به پاداش شوند) که بخشی از آنها از اعضای گروهشان و برخی دیگر از افراد گروه­های دیگری بودند اختصاص دهند، آنها یک اولویت قوی برای اختصاص دادن امتیازات به همگروهی­های خود را نشان دادند. کتاب او همچنین موضوعاتی را که امروزه هنوز مشهود است، مانند احساسات، انطباق و تاثیر مخاطبان بر روی دیگران را مورد توجه قرار داده است. او معتقد بود که این موارد بر اساس سه حوزه ساخته شده­اند: مکان، که میتواند داخلی یا خارجی باشد؛ ثبات، که بدین مفهوم است علت پایدار است و یا در طول زمان تغییر می­کند و کنترلپذیری. باندورا این مفهوم را مطرح ساخت که رفتار در جهان اجتماعی میتواند مدلسازی شده باشد. هنگامی که افرادی به گروه­های مصنوعی و ساختگی (حداقلی) تقسیم میشوند، آگاهی از اینکه یک «گروه خارجی» (گروه دیگری) وجود دارد، به راحتی می­تواند منجر به قضاوت­های متعصبانه گردد.

۱۹۸۲ – شناخت اجتماعی. اولین کتاب در مورد روانشناسی اجتماعی توسط مارچیسون در سال ۱۹۳۵ منتشر شد. لوین و همکاران او نیز سپس در سال ۱۹۳۹، تحقیقات تجربی در مورد رهبری و فرایندهای گروهی را به منظور دریافت و فهم اخلاق کاری موثر با توجه به سبک­های مختلف رهبری آغاز کردند. زالزالک یک درمان گیاهی موثر برای کاهش فشار خون که هزاران سال است که در طب سنتی چین به کار می رود؛ جوشانده زالزالک است. به طور کلی این گیاه ادرارآور است و به همین دلیل در کاهش فشار خون موثر است. راه های بسیاری برای درمان فشار خون وجود دارد که از جمله آن ها تغییر شیوه زندگی و استفاده از دارو است. او همچنین یک رویکرد شناختی را اتخاذ کرد، تحقیقات واقعی را مورد بحث قرار داد و بر این موضوع نیز تأکید کرد که این زمینه­ی تحقیقاتی، علمی است که به بررسی این مطلب می­پردازد که رفتار فردی تا چه حدی باعث برانگیختن دیگران می­شود و یا اینکه رفتار خود فرد تا حدی واکنشی نسبت به رفتار دیگران است. اگرچه این اتفاق واقعاً رخ نمی­داد، اما شرکت کننده از این موضوع مطلع نبود.

تخم کرفس برای چاشنی سوپ استفاده می شود. در نتیجه، ناهنجاری با تلاش برای توجیه و دلیلآوری (یعنی در زمانی که قصد رسیدن به یک هدف ساده­تر را داریم)، ملزم شدن برای پذیرش و قبول کردن (زمانی که افراد مجبور به رعایت موردی بر خلاف نگرش خود می­شوند) و انتخاب آزاد (هنگامی که تصمیمگیری­ها را سبک و سنگین می­کنند) به وجود می­آید. اختلاف یا ناهنجاری زمانی اتفاق میافتد که انتخاب­ها یا تصمیمات دشواری وجود داشته باشد یا زمانی که افراد در رفتارهایی که در تضاد با نگرش آنها می­باشد، مشارکت میکنند. دهه­ی ۱۹۵۰ – مجله ناهنجاری و روانشناسی اجتماعی. ۱۹۸۴ – مجله روابط شخصی و اجتماعی. ۱۹۷۱ – مجله روانشناسی کاربردی اجتماعی، مجله روانشناسی اجتماعی اروپایی. تا سال ۱۹۳۵ مطالعه هنجارهای اجتماعی بهدنبال فهم این موضوع که چگونه افراد باتوجه به قوانین جامعه رفتار می­کنند، توسعهیافت. موضوع روانشناسی اجتماعی: روانشناسی اجتماعی به بحث درباره درک رفتار فردی در یک زمینه اجتماعی می­پردازد. ۱۹۶۵ – مجله روانشناسی فردی و اجتماعی، مجله روانشناسی اجتماعی تجربی. ۱۹۶۳ – مجله شخصیت، مجله انگلیسی روانشناسی اجتماعی و بالینی. ۱۹۷۵ – فصلنامه روانشناسی اجتماعی، پژوهشنامه­ی شخصیت و روانشناسی اجتماعی. موضوعات مورد بررسی در روانشناسی اجتماعی عبارتند از: خودانگاره، شناخت اجتماعی، نظریه اسناد یا انتساب، تأثیر اجتماعی، فرایندهای گروهی، تعصب و تبعیض، فرایندهای بین فردی، تجاوز، نگرش و رفتارهای کلیشه­ای.

روانشناسی اجتماعی به این امر مربوط می­گردد که چگونه این احساسات، افکار، باورها، قصد­ها و اهداف ایجاد میشوند و چگونه چنین عوامل روانشناختی به نوبه خود می­توانند بر تعاملات ما با دیگران تأثیر بگذارند. وزن بالا یکی از عوامل تهدید کننده سلامت قلب و عروق بوده و موجب افزایش فشار خون میشود به همین دلیل کاهش وزن کمک زیادی به پایین آمدن فشار و سلامت قلب و عروق میکند. فشار خون ثانویه در اثر علل مشخصی مثل بیماری کلیوی، تومور، نقص مادرزادی قلب و مصرف برخی داروهای خاص مانند قرصهای ضدبارداری، داروهای ضد احتقان، بعضی داروهای مسکن رخ میدهد. این مورد بر این مفهوم تأکید دارد که شخصیت به دلیل تأثیرات فرهنگی و اجتماعی، به ویژه از طریق زبان، که محصول اجتماعی جامعه و همچنین ابزار تشویق تفکر اجتماعی خاص در فرد می­باشند، رشد و توسعه می­یابد. هگل (۱۸۳۱-۱۷۷۰) این مفهوم را مطرح کرد که جامعه با رشد ذهن اجتماعی ارتباط اجتنابناپذیری دارد. آلپورت این مفهوم را بیان کرد که حضور دیگران (یعنی گروه اجتماعی) میتواند رفتار خاصی را در فرد تسهیل کند. این موضوع میتواند به تئوری هویت اجتماعی تاجفل و ترنر اشاره کند که بیان می­دارد افراد نیاز به برقراری و حفظ یک حس مثبت نسبت به هویت فردی و اجتماعی دارند: این هویت تا حدی با تأکید بر مطلوبیت گروه خود و با توجه به تمرکز بر روی تمایز بین گروه­هایی که آنها را «کم اهمیت­تر» می­دانند، به دست می­آید.

زمانی که یادگیرنده (یک شخص همکار در آزمایش) پاسخ اشتباهی را ارائه میداد، یک دانشمند به فرد شرکت کننده در آزمایش دستور می­داد که باید یک شوک الکتریکی را اعمال کند. معمولاً جراحیهای زیبایی تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرند، با این حال بهتر است قبل از مراجعه با کلینیک مورد نظر خود تماس گرفته یا از شرکت بیمه خود سوال نمایید. اقدامات آلپورت (۱۹۲۴) تفکر فعلی را به میزان بیشتر مورد پشتیبانی قرار می­دهد، زیرا او تصدیق میکند که رفتار اجتماعی ناشی از تعاملات میان افراد است. سه گروه از کودکان ویدئویی را تماشا کردند که در آن یک فرد بزرگسال یک «عروسک بادی بوبو» را مورد تهاجم و ضرب و شتم قرار می­داد و فرد بزرگسال دیگری که شاهد ماجرا بود در ازای این رفتار، یا او را تنبیه می­کرد و یا به او پاداش می­داد. همچنین ممکن است که این اتفاق به دلیل دیگری نیز روی دهد. کودکانی که ویدیوی دریافت پاداش را مشاهده کرده بودند، از احتمال بیشتری برای کپی کردن این رفتار برخوردار بودند.

این دلیل می­تواند این باشد که شرکتکننده احساس می­کرد که شخص دیگری بهغیر از او مسئول این عمل بودهاست. ارسطو معتقد بود که انسان­ها به طور طبیعی جامع­پذیر هستند. مقدار طبیعی فشار خون ۱۲۰ روی ۸۰ میلیمتر جیوه بوده و مقدار بین ۱۲۰ روی ۸۰ تا ۱۳۹ بر روی ۸۹ به عنوان مرحله پیش از فشار خون بالا و فشار خون ۱۴۰ روی ۹۰ و بیشتر از آن نیز نشان دهنده ابتلا به فشار خون بالا است. ادویه ای هندی است که معمولا در غذاهای جنوب شرقی آسیا استفاده می شود. ادویه خوش طعمی است که به کاهش فشار خون کمک می کند. مطالعات کلیدی و مهمی در زمینه­های مختلفی انجام شده است. بخش عمده­ای از تحقیقات کلیدی در روانشناسی اجتماعی پس از جنگ جهانی دوم رشد و توسعه یافت. به طور مشابه، شبیهسازی زندان زیمباردو به طور قابلتوجهی نشان دهنده­ی انطباق با نقش­های مورد نظر در دنیای اجتماعی است.

کلاینبرگ (۱۹۴۰) تعدادی از متونی را که با توجه به این موضوع در دسترس بودند و شامل تعامل بین زمینه اجتماعی و رشد شخصیت می­شدند را تا سالهای ۱۹۵۰ مورد بررسی قرار داد و یافته­های خود را به رشته­ی تحریر درآورد. سپس موضوعات گسترده­تر شروع به ظهور نمود، مانند ادراک اجتماعی، تجاوز، روابط، تصمیمگیری، جنبه­ی مثبت رفتار اجتماعی و اسناد یا انتساب که بسیاری از آنها در موضوعات اصلی قرار داشته و در طول بحث­های پیش رو به آنها پرداخته خواهد شد. البته در صورتی که می خواهید از روش های گیاهی استفاده کنید، پیش از شروع با پزشک معالج خود مشورت کنید، زیرا اگر بعضی از گیاهان به مقدار زیاد مصرف شوند، ممکن است اثرات جانبی ناخواسته یا تداخل دارویی داشته باشند. اگرچه تأثیر اجتماعی هنجاری و اطلاعاتی نقش مهمی در این امر ایفا میکرد، اما فردیتزدایی یا از دست دادن احساس هویتی نیز به احتمال زیاد بهنظر میرسید که به انطباق منجر شود. بهنظر میرسد اطاعت، به احتمال زیاد در یک محیط ناآشنا و در حضور یک شخصیت مقتدر، بهویژه وقتی فشارهای مخفی بهمنظور تسلیم ساختن نیز بر افراد تحمیلشود رخمی­دهد. افرادی که تحرک کافی ندارند ضربان قلب بالاتر بوده و هرچه ضربان قلب بیشتر باشد یعنی در هر انقباض، قلب سختتر کار کرده و فشار قویتر بر شریانها وارد میشود علاوه براین کمبود فعالیت بدنی خطر چاقی و اضافه وزن را نیز افزایش میدهد.

آنها برخی از حقوق اولیه که به زندانیان اختصاص داشت را از دست دادند، بهطور غیرمنتظره و بدون اطلاع قبلی دستگیر شده بودند، یک لباس فرم و شماره شناسایی (که در آنها باعث ایجاد فردیتزدایی می­شد) نیز به آنها داده شده بود. برخی اختلافنظرها درمورد اولین آزمایش واقعی وجود دارد، اما موارد ذکرشده زیر، قطعاً درمیان برخی از مهمترین موارد می­باشند. ما انگیزه­هایی در وجود خود داریم که سبب می­شود این ناسازگاری با تغییر یکی از اندیشه­ها، باورها یا نگرش­های ما و یا با ایجاد توجهی انتخابی به سوی اطلاعاتی که از یکی از باورهای ما (همان باوری که مطلوب ما است) حمایت میکند و سایر موارد را نادیده می­گیرد کاهش دهیم (فرضیه ارائه­ی انتخابی). این سبزی را بدون نگرانی به رژیم غذایی روزانه افزوده و مطمئن باشید که عوارض جانبی نخواهدداشت. از این رو روانشناسان اجتماعی با عواملی که ما را به نحوی به سوی رفتار کردن در حضور دیگران هدایت می­کند و همچنین جستجوی شرایطی که در آن رفتار یا اعمال و احساسات خاصی رخ میدهد، سر و کار دارند. فستینگر، شاکتر و بلک این ایده را مطرح ساختند که وقتی ما در وجود خود اعتقادات، نگرشها یا شناخت­های متفاوتی داشته باشیم، اختلال را تجربه میکنیم.

بنابراین می­توان گفت که سالهای رشد و نمو روانشناسی اجتماعی، طی چند دهه پس از دهه ۱۹۴۰ سایت 3m-healthtourism اتفاق افتاد. داوطلبان در طول این مطالعه، در یک شبیهسازی شرکت کردند که در طی آن، آنها به صورت تصادفی نقش یک زندانی یا زندانبان را به عهده گرفته و به زیر زمین یک دانشگاه که همانند محیط یک زندان شبیهسازی شده بود، منتقل شدند. فشار خون بالا یک بیماری است که طی آن فشار خون، بالاتر از سطح طبیعی یعنی ۱۲۰ / ۸۰ میلی متر جیوه میرود، این بیماری به عنوان قاتل خاموش شناخته میشود، زیرا در بسیاری موارد علائم آن بروز نمیکند، اما با این حال در فشارخون بسیار بالا و در حد خطر برخی از علائم مانند سردرد، خواب آلودگی، تپش قلب، تاری دید، خستگی، سرگیجه، گیجی، احساس زنگ در گوش، اشکال در تنفس، ضربان قلب نامنظم بروز میکند و حتی ممکن است فرد به حتی کما برود. این جوشانده تمام خواص مفید برای سلامت قلب و عروق، کاهش فشار خون، پیشگیری از لخته شدن خون در رگ ها و افزایش جریان خون را داراست و مکمل های آن به صورت قرص، شربت و چای در بازار عرضه می شود. همچنین عملکرد بیش از حد غدد آدرنال، سندرم آپنه خواب، مصرف مواد مخدر روان گردان، بیماریهای مربوط به غده تیروئید، کوآرکتاسیون آئورت، دیابت، کم تحرکی، چاقی و اضافه وزن، مصرف نمک و موادغذایی شور، سابقه خانوادگی، افزایش سن، مسمومیت بارداری، کمبود ویتامین D در بدن و مصرف برخی داروها از دیگر عوامل افزایش فشارخون محسوب میشوند.

اولین کتاب قابلتوجهی که در زبان انگلیسی منتشر شد، اثر مک دوگال در سال ۱۹۰۸ بود (مقدمه­ای بر روانشناسی اجتماعی)، که شامل فصلهای احساسات و هیجانات، اخلاق، شخصیت و مذهب بوده و کاملاً متفاوت از ترکیب زمینه­ای است که ما امروزه با آن سر و کار داریم. سبزی بسیار خوش مزه و خوش طعمی است که می توان آن را به همراه انواع غذا استفاده کرد. از دانه های هل یا پودر آن می توان در تهیه سوپ و غذاهای دیگر استفاده کرد. در یک مطالعه تحقیقی روزانه به تعدادی از افراد مبتلا به فشار خون بالا، پودر هل داده شد که در نتیجه اثرات مفید آن در کاهش فشار خون تایید شد. همچنین می توان پودر آن را در انواع غذا یا نان به کار برد یا چوب آن را همراه با چای و دم نوش ها مصرف کرد. هرچند به طور کلی از این گیاه در آشپزی استفاده نمی شود، اما می توان از گل های آن به همراه رزماری در تهیه نان و کیک استفاده کرد. علاوه بر این می توان از آب کرفس نیز برای پایین آوردن فشار خون استفاده کرد. در طب چینی از تخم کرفس برای کاهش فشار خون استفاده می شود، البته مطالعات نیز این موضوع را تایید می کنند.

توسط دکتر زادان فرخ

دکتر زادان فرخ متخصص قلب هستم