رویداد گردشگری خلاق جنوب: نقطه عطفی در گردشگری جنوب با حضور بازیگران برتر صنعت

رویداد گردشگری خلاق جنوب: نقطه عطفی در گردشگری جنوب با حضور بازیگران برتر صنعترویداد گردشگری خلاق جنوب: نقطه عطفی در گردشگری جنوب کشور با حضور برترین بازیگران صنعت – آژانس گردشگری سلامت ایران


منبع: https://medtourpress.ir/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8/

#رویداد #گردشگری #خلاق #جنوب #نقطه #عطفی #در #گردشگری #جنوب #با #حضور #بازیگران #برتر #صنعت

توسط دکتر زادان فرخ

دکتر زادان فرخ متخصص قلب هستم