ضوابط طراحی موزه | memarinavaz

حیاط پایین رو به سمت شمال ساختمان قرار گرفته و از طریق دیوار قوس دار کنار پل حلقه ایی شکل مراجع کنندگان را به سمت وردی هدایت می کند. دفاتر اداری به شکل عمودی در دو حیاط خلوت که به سمت حیاط بیرونی قرار گرفته تعبیه شده اند. تجمع فضا در مقیاس های مختلف و تکرار آن در پلان نسبت به سطوح ارتفاع متفاوت طبقات، منجر به ایجاد درکی پویا و منحصربه فرد برای ساختمان گالری و پل معلق گردیده است. گالري فضايي است كه درآن آثار تاريخي براي بازديدعموم به نمايش گذاشته مي شود. يك گالري بايدبه گونه اي برگزارشودكه عموم مردم بتوانندآثاررابدون هيچ مشكلي تماشاكنند.

ضوابط طراحی موزه | memarinavaz

عرصه معرفیاین عرصه شامل قسمت هایی از موزه می شود كه به معرفی و نمایش آثار اختصاص دارد. در واقع مهمترین و اساسی ترین عرصه است كه نقش آن مستقیما با استفاده كنندگان و بازدیدكنندگان از موزه می باشد. گالری ها، آمفی تأتر و كتابخانه از فضاهایی می باشند كه این عرصه را تشكیل می دهند. ایده طراحی این گالری هنری افزایش ارتفاع سایت به علت ممانعت از آسیب به فضای سبز و حفظ آن بوده است.

  • از جمله ديوارهاي خارجي مي‌توانند كاملا بسته بوده و به خوبي عايق شوند و در صورت وجود اشعه‌هاي نامطلوب نور، مي‌توان آنها را دقيق‌تر از نور روز بررسي و درمان كرد.
  • شيوه نورپردازي جانبي، از طريق دريچه‌ها و يا پنجره‌هايي به ابعاد مختلف و در مكان‌هاي متناسب با ابعاد گالري‌ها و نوع و ابعاد آثار تأمين مي‌شود، اين پنجره‌ها يا دريچه‌هاي كوچك متوالي مي‌توانند در ارتفاعي كه بازديدكننده قادر باشد محوطه بيرون را ببيند و يا در ارتفاعي بالاتر (كه منجر به حذف ديد بازديدكنندگان به بيرون مي‌شود) قرار گيرند.
  • برای مرمت و بازسازی فرش هایی که نیاز به تعمیر دارند فضایی (کارگاه مرمت) برای انجام این کار در نظر گرفته شده است که استادکاران مرمت در آنجا به تعمیر و مرمت فرشها مشغول می باشند.
  • 8)ویژگی های معماری موزه باید منطبق بر روابط هماهنگ فضا، نور و آثار باشد.
  • كنترل و طراحي آكوستيك بايد هماهنگ با ساير جنبه‌هاي طراحي ساختمان نمايشگاه انجام شود.

الف) يك مسير اصلي به صورت روشن، واضح و متنوع براي موزه در نظر گرفته شود. در طول اين مسير مفصل‌هايي جهت تنوع ديد و فضاهاي بازي جهت استراحت، صرف چاي و نوشابه، كشيدن سيگار و امثال آن و حتي يك رستوران در نظر گرفته شود. در طول مسير و در ميانه‌هاي آن مي‌توان از فضايي باز كه در آن موسيقي يا نمايش زنده اجرا مي‌شود و يا حتي گالري‌هاي نيمه‌باز استفاده كرد.

دکوراسیون مناسب در طراحی گالری

موزه ها و گالری ها و نمایشگاه های آثار هنری از نظر نوع ساختمان و سایر مسائل مربوطه ، نقاط مشترک و کاربرد های مشابهی دارند. بطور کلی مهمترین وظایف آنها ، جمع آوری ، ثبت، حفاظت ، تحقیق ، توضیح و نمایش برخی مدارک مهم است . به هرحال ، نه تنها بین موزه و گالری آثار هنری تفاوت هایی وجود دارد بلکه بین انواع مختلفی از موزه ها وگالری ها اختلافاتی دیده می شود . برخی از سازمان ها مثل سازمان میراث فرهنگی ، تفریحی و بعضی موسسات فرهنگی نیز نوعی موزه محسوب می شوند.

به هر حال سعي ما بر آن است كه فضاها اندازه‌هاي كافي جهت ارائة آثار را داشته باشند[1]. تا سالها قبل انبار كردن در موزه ها به این صورت بوده است كه تنها اشیایی را كه می توانند در گالریها به نمایش بگذارند قرار می دادند و سایر اشیاء را كه امكان نمایش نداشت در انبار نگهداری می كردند، در جایی كه هیچكس نمی توانست وارد شود، حالا به این نتیجه رسیده اند كه انبار راكد نداشته باشند و تمام مواد اهمیت بخصوصی برای استفاده دارند. این چهارچوبها دارای چرخهایی هستند كه روی ریل هایی تعبیه شده در كف و سقف اتاق حركت می كنند، به گونه ای كه هر چهارچوب را می توان به راحتی بیرون كشید و تابلوهای روی آن را مورد بررسی قرار داد (انبار تابلوهای نقاشی موزه هیروشهورن واشنگتن). منسوجات را می توان دور استوانه هایی پیچید و روی چارچوبهای عمودی كه روی چرخ حركت می برنامه فیزیکی گالری كنند قرار دارد. دو انتهای استوانه باید از طرفین پارچه بیرون بزند تا لبه های پارچه از پوسیدگی و كهنگی حفاظت شود.

ضوابط طراحی نمایشگاه ماشین

توسط دکتر زادان فرخ

دکتر زادان فرخ متخصص قلب هستم