فراخوان جمع آوری کمک های مالی برای ایده های سلامت و استارت آپ ها در حاشیه هفتمین رویداد MedTechTalk

فراخوان جمع آوری کمک های مالی برای ایده های سلامت و استارت آپ ها در حاشیه هفتمین رویداد MedTechTalkفراخوان جمع آوری کمک های مالی برای ایده ها و استارتاپ های سلامت در حاشیه هفتمین رویداد MedTechTalk – آژانس گردشگری سلامت ایران


منبع: https://medtourpress.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/

#فراخوان #جمع #آوری #کمک #های #مالی #برای #ایده #های #سلامت #استارت #آپ #ها #در #حاشیه #هفتمین #رویداد #MedTechTalk

توسط دکتر زادان فرخ

دکتر زادان فرخ متخصص قلب هستم