وضعیت فعلی اکوسیستم سلامت دیجیتال در کشور امیدوارکننده است/فرصت های طلایی سلامت دیجیتال در حوزه دستیاران پزشکی وجود دارد.

وضعیت فعلی اکوسیستم سلامت دیجیتال در کشور امیدوارکننده است/فرصت های طلایی سلامت دیجیتال در حوزه دستیاران پزشکی وجود دارد.وضعیت فعلی اکوسیستم سلامت دیجیتال کشور امیدوارکننده است/ فرصت های طلایی سلامت دیجیتال در حوزه دستیاران پزشکی وجود دارد – آژانس گردشگری سلامت ایرانیان

منبع: https://medtourpress.ir/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/

#وضعیت #فعلی #اکوسیستم #سلامت #دیجیتال #در #کشور #امیدوارکننده #استفرصت #های #طلایی #سلامت #دیجیتال #در #حوزه #دستیاران #پزشکی #وجود #دارد

توسط دکتر زادان فرخ

دکتر زادان فرخ متخصص قلب هستم