انواع جراحی زیبایی و غیر زیبایی لثه: روش و هزینه

به گفته محققان این مورد میتواند در طول فعالیتهای ورزشی مفید باشد. در این قسمت میخواهیم بدانیم هر رنگ چه معنایی دارد و به روانشناسی رنگهای مجزا بپردازیم. رنگهای طیف آبی بهعنوان رنگهای سرد شناخته میشوند و شامل آبی، بنفش و سبز هستند. قرمز جزء رنگهای اصلی محسوب میشود. اما در کشورهای آسیای شرقی بهعنوان نماد عزاداری شناخته میشود. در برخی نقاط جهان رنگ سفید معنای معکوسی دارد. در برخی از بیماران مبتلا به آتروفی و تحلیل استخوان فک، استخوان کافی برای کاشت دندان وجود ندارد. هدف از عمل جراحی پیوند لثه و دیگر روشهای پوشاندن سطح ریشه، پوشاندن ریشههای قابل رؤیت دندانها و جلوگیری از عقبنشینی بیشتر لثهها و نیز محافظت از ریشههای آسیبپذیر در برابر پوسیدگی میباشد. در کلینیک دندانپزشکی زیبایی دکتر صالحیان، روشهای دندانپزشکی زیبایی شامل ونیر پرسلین و یا روکش دندان با هدف بهبود شکل و رنگ دندانهاست. شما از طریق نورپردازی، رنگ پرده، رنگ دیوارها و سایر دکوراسیون میتوانید انرژی خاصی را در خانه القاء کنید. انرژی رنگ قرمز و شادی رنگ زرد در رنگ نارنجی ترکیب میشود. رنگ قرمز با هیجان، اشتیاق، خطر، انرژی و عمل همراه است. درواقع رنگ، شکلی از ارتباط غیرکلامی است.

رنگ میتواند تأثیر چشمگیری در خلقوخو، احساسات و رفتار داشته باشد. در این روش، به منظور نمایان شدن بخش بیشتری از تاج دندان، بافت لثه اضافی برداشته میشود. هنگامی که بافت آلوده برداشته شده و ریشه در معرض دید قرار میگیرد، پوستهریزی ریشه دندان آغاز میشود. همچنین دندانپزشک باید سابقه پزشکی کامل با تمام عوارض جراحی لثه و داروهایی که بیمار مصرف میکند، از جمله داروهایی که به آن حساسیت دارد، در نظر بگیرد. جراحی پریودنتال لثه یک عمل جراحی پلاستیک است که برای اصلاح فرم لثه و بازگرداندن عملکرد عادی به ساختارهای پریودنتال (بافت لثه، رباط لثه و استخوان) از بین رفته و آسیبدیدهای که دندانها را پشتیبانی میکند، انجام میشود. قبل از عمل جراحی، ایجاد ثبات دندان شل شده اهمیت زیادی دارد، زیرا به نوبه خود میتواند سبب التیام ساختارهای لثه و استخوان گردد. هرچند تحقیقات زیادی دراینرابطه انجام نشده است اما این روزها روانشناسی رنگ به موضوع داغی در بازاریابی، هنر، طراحی و سایر زمینهها تبدیل شده است. از آنجایی که در خانوادهها شخصیت مرد باثبات و تدبیر شناخته میشود، بیشتر مردم در مورد رنگ قهوهای هم همین حس را دارند.

با دیدن رنگ آبی ضربان قلب پایین آمده و متابولیسم کاهش پیدا میکند. نارنجی حس جوانی، ارتباطات و اثباتگرایی را منتقل میکند. به همین دلیل حس بیتفاوتی را نشان میدهد. حس تجمل و قدرت در رنگ بنفش به دلیل وجود رنگ قرمز در آن است. باید بگوییم که بله؛ رنگها در تصمیمات روزمره ما تأثیر دارند، اما دلیل آن کمی پیچیده است. تنها باید به شناخت ویژگی رنگها بپردازید. علاوه بر دانشآموزان، این ویژگی منفی دررابطهبا بازیکنان فوتبال هم صدق کرده است. اگر در زمینه شناخت ویژگی رنگها و روانشناسی رنگ دانشی ندارید، میتوانید از کتابهای رنگ شناسی استفاده کنید. با استفاده از رنگها بهصورت استراتژیک میتوانید مخاطب را وادار کنید که آنچه که شما میخواهید را ببیند. شما میتوانید برای بررسی نقاشی و ارزیابی احساسات کودک خود از مشاوره آنلاین دکترتو استفاده کنید. در لیزر درمانی، جراح از لیزر دندانپزشکی برای دسترسی و برداشتن بافت لثه ملتهب از اطراف ریشه دندان استفاده میکند. هدف جراح این است محیط بهتری برای بهداشت و مراقبت دهان و دندان ایجاد کند تا عمر دندانها طولانیتر شود. ایجاد بخیه کوچک برای تثبیت بافت لثه در محل خود که پس از یک هفته یا بیشتر، خود به خود جذب شده و یا باید خارج شود.

برای اینکه بدانیم در نقاشی کودکان هر رنگ چه معنایی دارد، در ادامه مفهوم برخی رنگها در نقاشی کودکان را ذکر میکنیم. مفهوم رنگ مشکی بسیار متنوع است و بستگی به این دارد از کدام زاویه به آن نگاه میکنید. در حال حاضر فنآوری بخیه به نقطهای رسیده است که بخیه دقیقاً تا زمان مورد نیاز برای درمان و التیام دوام مییابد و سپس جذب شده و دیگر نیازی به خارج کردن آن نخواهد بود. این رنگها حسی از گرما و راحتی تا احساس خشم و خصومت را برمیانگیزد. اما برخی رنگها معنای جهانی دارند. بر اساس مطالعات انجام شده رنگها روی رشد مغز، خلاقیت، بهرهوری و یادگیری کودکان تأثیر دارند. معمولاً روانشناسان از تأثیر روانشناسی رنگ در ازدواج صحبت میکنند. بهتر است بدانید که کودکان در نقاشیهایشان رنگها را بهصورت تصادفی انتخاب نمیکنند. این رنگها اغلب بهعنوان نماد آرام بودن شناخته میشوند. جنبه منفی رنگ سفید نمادی از عقیم بودن و سرما است. روانشناسان معتقدند باتوجهبه ترکیب رنگها و گسترش تعداد آنها روانشناسی رنگ یک حوزه توسعهیافته است. داروهایی که مصرف آنها میتواند بیماری پریودنتال و یا عمل جراحی را تحت تأثیر قرار دهد، به عنوان مثال، آسپرین و کومادین که ممکن است باعث مشکلات توقف خونریزی گردد.

به همین دلیل از این رنگ در برندهای مخصوص خانمها بسیار استفاده میشود. اگر قصد دارید از روانشناسی رنگ ها بهصورت حرفهای برای کودک یا کسبوکار خود استفاده کنید، میتوانید به لیست روانشناسان در سایت دکترتو مراجعه کنید. اگر میخواهید از روانشناسی رنگ ها برای شخصیت شناسی کودکتان یا بهبود بازده کاری استفاده کنید، میتوانید از یک روانشناس کمک بگیرید. روانشناسی رنگ دارای گستردگی زیادی است و بهتر است برای ارزیابی و انتخاب رنگها برای کودکان، بیماران یا کسبوکارها از یک متخصص کمک بگیرید. کاشت دندان محبوبیت زیادی برای جایگزینی دندان از دسترفته کسب کرده است. جراحی لثه یک روش درمان نیست، بلکه کمکی برای کسب نتایج طولانی مدت و مطلوبتر از درمان دندانها است. بنابراین هدف از جراحی لثه، درمان ناهنجاریها و بافتهای نابود شده در روند بیماری دهان و دندان است. هدف بلند مدت این جراحی، افزایش عمر دندانها است. افزایش طول تاج دندان یک عمل زیبایی لثه است.

برای نماد تقوا و صداقت از این رنگ استفاده میشود. این مرحله شامل تراشیدن رسوبات آهکی و پلاک تا زیر خط لثه و اطراف ریشه است. دندانپزشک دندانهای شما را به طور کامل جرمگیری میکند و رسوبات آهکی موسوم به جرم دندان یا تارتار و دیگر سموم باکتریایی را که به سطوح ریشه چسبیدهاند با استفاده از پوستهریزی با دست، ابزار اولتراسوند و یا لیزر میزداید. استفاده از رنگ آبی به این معنی است که شخص به دنبال معنا و اهمیت زندگی است. با استفاده از کمک تخصصی روانشناس میتوانید از رنگها برای بهبود عملکرد و کیفیت زندگی و کسبوکار خود استفاده کنید. برای بسیاری از افراد این امر شامل تشکیل عادات جدید بهداشت دهان و دندان به همراه ترک سیگار و دیگر تغییرات در شیوه زندگی است. با مشاوره آنلاین میتوانید در سریعترین زمان ممکن سؤالات خود را پرسیده و از راهنماییهای روانشناس استفاده کنید. هنوز هم از رنگشناسی در درمان استفاده میشود. با آگاهی از تأثیر رنگها روی احساسات و عملکرد میتوانید انتخاب آگاهانهتری در مورد رنگها داشته باشید. تأثیر رنگ بر افراد مختلف میتواند کمی متفاوت باشد. این رنگ میتواند مفهوم منفی هم داشته باشد.

انواع مختلفی از عملهای جراحی زیبایی و غیر زیبایی لثه وجود دارد و دندانپزشکان مجرب ما قادرند تا درمان مناسب را برای سایت 3m-healthtourism شما انتخاب نمایند. عقب نشینی لثه میتواند به دلایل مختلفی از جمله بیماریهای لثه رخ دهد. بیماریهای دهان و دندان (پریودنتال) که تحت کنترل و درمان قرار نگرفتهاند. دندانپزشک پس از سه یا چهار هفته، پاسخ بافتهای لثه شما را به درمان اولیه که برای کنترل التهاب و عفونت ناشی از پلاک دندانها انجام شده است، مورد ارزیابی قرار میدهد. بهبود عادات بهداشتی مهمترین عنصر در حفظ سلامت دهان و دندان در طولانی مدت است، زیرا زدودن پلاکهای دندان به صورت روزانه زمینهساز یک درمان جراحی موفق میباشد. به همین دلیل در حوزه بیمه و سلامت از این رنگ زیاد استفاده میشود. این رنگ بیشتر توسط افرادی استفاده میشود که احترام و قدردانی را از طریق موقعیت خود تحمیل میکنند. یک اتاق آبی در ابتدا میتواند باعث حس آرامش شود، اما این اثر پس از مدت کوتاهی از بین میرود. به همین دلیل در تجارت از آن زیاد استفاده میشود.

رنگ قهوهای به طور سنتی با جدیت، ثبات و خرد همراه است. زیرا این رنگ نشاندهنده جدیت، اتکا و حمایت است. این هدف با از بین بردن “پاکتهای” بافت بیمار، رشد مجدد و بازسازی لثه و بافت همبند لثه و به طور کلی ایجاد یک محیط بهتر برای بهداشت دهان و دندان و مراقبتهای تخصصی تحقق مییابد. بیماری لثهای که منجر به از بین رفتن بافت همبند لثه همراه با تشکیل پاکت شده است. اگر طول ظاهری دندان بیش از حد کوتاه باشد و لبخند فرد اصطلاحاً لبخند لثهای باشد و یا پوشش لثه بر روی برخی از دندانها بیش از حد و بر روی دندانهای دیگر به مقدار طبیعی باشد، افزایش طول تاج دندان ممکن است راه حل مناسبی برای این مشکل باشد. این درمانها عبارتند از تکنیکهای ترمیم و بازسازی بافتهای نرم (لثهای) و سخت (استخوانی) و جایگزینی دندان از دست رفته با ایمپلنتهای دندانی. دیگر روشهای بازسازی استخوان شامل استفاده از ژل بیو اکتیو (زیست فعال) و پروتئین است. البته استفاده بیش از حد از رنگ زرد ممکن است آزاردهنده به نظر برسد.

رنگ مشکی با قدرت، ظرافت، مرگ و شر ارتباط دارد. آبی نشاندهنده ارتباط است و نماد اعتماد و وفاداری محسوب میشود. بنفش ترکیب زیبایی از رنگ قرمز و آبی است. رنگ نارنجی از ترکیب رنگ قرمز و زرد به وجود میآید. در دکترتو علاوه بر سامانه نوبتدهی غیرحضوری امکان مشاوره آنلاین و تلفنی هم وجود دارد. گاهی اوقات نیاز به بیحسی موضعی وجود دارد. این کودک نیاز به توجه و مراقبت دارد. رنگ سفید: معمولاً این کودکان تنهایی را ترجیح داده و زیاد فکر میکنند. این رنگ همچنین شیفتگی، عزم و جذابیت را نشان میدهد. تحقیقات نشان میدهد که تأثیر رنگ آبی بر بدن، متضاد رنگ قرمز است. بااینحال تحقیقات موجود نشان داده است که رنگ میتواند از راههای مختلف روی افراد تأثیر بگذارد. بهعنوانمثال رنگ سفید در بسیاری از کشورهای غربی نشان پاکی و بیگناهی است. زرد روشنترین رنگ در طیف رنگها محسوب میشود. رنگها باعث تحریک احساسات میشوند و بسیاری از برندهای برتر از رنگ برای بالا بردن بازده کار و فروش خود استفاده میکنند.

در چه مواردی انجام عمل جراحی لثه لازم است؟ متخصصین ما قادرند با انجام جراحی پلاستیک لثه، ظاهر لثهها را حتی بدون روشهای دندانپزشکی زیبایی بهبود ببخشند و با اصلاح طرح لبخند توازن و تقارن لبخند و زیبایی دندانها را بهبود ببخشند. امروزه درمان انواع جراحی لثه شامل انواع روشهای جراحی پلاستیک پیچیده است. امروزه کتابهای روانشناسی رنگ توسط نویسندگان و روانشناسان متعددی به چاپ رسیده است. رنگ صورتی: این رنگ نشانه حساسیت و آسیبپذیری کودک است. این رنگ بسیار خلاقانه است و بازتاب گشودگی و بیداری است. بهطورکلی ادراک رنگ تا حدودی ذهنی است. رنگ صورتی حول محور زنانگی، بازیگوشی، ناپختگی و عشق بیقیدوشرط قرار دارد. همچنین تداعیکننده جنگ، خطر، قدرت، عزم و اراده و عشق است. رنگ زرد نشانه خوشبینی و نشاط است. تابهاینجا نکات کلی در مورد روانشناسی رنگ را مرور کردیم. انتخاب درست رنگ در بازاریابی میتواند نام تجاری شما را برجسته کند. مطالعات انجامشده رنگ زرد را با نیمکره سمت چپ مغز مرتبط میدانند. در جلسه مشاوره با روانشناس علاوه بر دستورالعملهای آموزشی دررابطهبا روانشناسی رنگ و انتخاب بهترین رنگ برای اتاق کودکتان صحبت کنید. اگر کودک شما مضطرب، بیشفعال یا منزوی است یا هر نوع مشکل دیگری دارد، حتماً با یک روانشناس باتجربه مشورت کنید.

علاوه بر روانشناسی رنگ اتاقخواب کودک باید در مورد وسایل و نشانههای استفاده شده هم دقت کنید. سپس دندانپزشک با استفاده از ابزار مخصوص، ریشه دندان را صاف میکند و هرگونه نقاط زبری که ممکن است باکتریها را به خود جذب کند و باعث عفونت شود، برطرف میسازد. آیا رنگ لباس ما را مجبور به خرید میکند؟ آیا تابهحال متوجه تأثیر روانشناسی رنگ بر روحیه و احساسات خود شدهاید؟ آیا رنگ یک محصول باعث میشود که آن برند را بر دیگری ترجیح دهیم؟ دسترسی به سطوح ریشه برای تمیز کردن بیشتر و درمان آن. دانشآموزانی با لباس مشکی بیشتر مجازات میشوند. اگر تابهحال نقاشی کرده باشید، متوجه شدهاید که چگونه میتوان رنگهای خاصی را با ترکیب دو یا چند رنگ ایجاد کرد. در برخی شرایط، استخوان را میتوان از طریق قرار دادن مواد پرکننده استخوان یا پیوند استخوان، ترمیم و یا بازسازی کرد. پس از آن منطقه بین لثه و ریشه میتواند در طول فرایند بهبود، بازسازی گردد. به طور کلی ناهنجاریها و مشکلات فکی (بایت) پس از درمان اولیه یا در طول آن تحت درمان قرار میگیرد.

متابولیسم را کاهش داده و اثر آرامشبخش ایجاد میکند. تصور میشود رنگهایی با طیف نیلی مشکلات پوستی را کاهش دهند. طیف رنگهای موجود در ناحیه قرمزرنگهای گرم شناخته میشوند و شامل قرمز، نارنجی و زرد است. قهوهای جز رنگهای جدیتر و تحمیلکننده است. بیشتر مردم در کنار افرادی که از رنگ قهوهای استفاده میکنند، حس امنیت دارند. قهوهای نمادی از رنگ خاک، چوب و سنگ میباشد. درحالیکه قرمز نشانه احساسات شدید، عشق و حتی تسلط میباشد. رنگ قرمز باعث میشود افراد با سرعت و نیروی بیشتری واکنش نشان دهند. در روانشناسی، رنگ سبز معنی منفی حسادت را هم نشان میدهد. در این روش دندانپزشک استخوان پیوندی را در سینوس فک بالا برای افزایش ارتفاع و عرض لبه استخوان، پیوند میزند. جراحی فلپ لثه یک روش بسیار محافظه کارانه و چندمنظوره است، در این روش با ایجاد یک شکاف داخلی “فلپ” میتواند جدا شده و بالا بیاید. دندانپزشک با روش جراحی میتواند نمونهای از بافت مشکوک را جدا کرده و به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال کند. برای بیمارانی که دارای ضایعات یا کیستهای مشکوک به سرطان هستند، باید به منظور یافتن سلولهای سرطانی، یک نمونه از بافت مشکوک آنها در زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار گیرد. بیماریهای سیستمیک (جسمی) و یا عوارض پزشکی کنترل نشده مانند دیابت، اچ.آی.وی (ایدز)، بیمارانی که سیستم ایمنی آنها در معرض خطر بوده و مقاومت آنها در برابر بیماری کاهش یافته است، بیماریهای قلبی و عروقی و غیره.

صورتی یکی از ملایمترین و درعینحال متناقضترین رنگها است. تابهحال رنگ خاص یک اتاق یا فروشگاه حس خاصی را به شما منتقل کرده است؟ سیاه، رنگی رسمی است و گاهی حس ترس و ناشناختهها را در ذهن ایجاد میکند. آبی احساس آرامش و ثبات را ایجاد میکند و در ترکیب با رنگ قرمز حس خرد را منتقل میکند. سپس خط لثه جدید و لبخند طبیعی و زیباتری ایجاد میشود. خاکستری از ترکیب سیاهوسفید ایجاد میشود. تصور میشود که رنگ زرد باعث تحریک اعصاب میشود. رنگ سیاه نماد رمز و راز، قدرت، ظرافت و پیچیدگی است. با مشاهده رنگ سفید بسیاری از افراد به کمال، آرامش و ظرافت فکر میکنند. اگر دقت کرده باشید بسیاری از برندهای بزرگ دنیا از آبی بهعنوان رنگ سازمانی خود استفاده کردهاند. در روانشناسی، رنگ آبی به معنای نزدیکی به دریا و آسمان است. همین امر در مورد کودکان بیشفعال هم صادق است. این رنگ نشاندهنده حالت ملایم عشق است. زیرا این رنگ نشانه پاکی، نظم، راحتی و امید است. خاکستری نشاندهنده بیتفاوتی و تعادل است. خاکستری گاهی نشانه افسردگی و ازدستدادن است. در برخی از شرایط پزشکی بهتر است که افراد تحت درمان جراحی قرار نگیرند.

تکنیکهای زیبایی برای اصلاح فرم لثه و یا پیوند بافت جدید در مناطق قابل رؤیت (مانند دندانهای جلو بالا) که در آن بافت اضافی وجود دارد و یا برای پوشاندن ریشههایی که به دلیل از بین رفتن بافت لثه نمایان شدهاند. پس از همجوشی استخوان پیوندی، ایمپلنت دندانی میتواند در آن قرار گیرد. روانشناسی رنگ در نقاشی کودکان بهخصوص کودکان زیر 6 سال بسیار مهم است. از این رو رنگ یک ابزار مهم ارتباطی برای کودک محسوب میشود. برای درمان این بیماران، روش لیفت سینوس انجام میشود که موجب افزایش سطح استخوان برای کاشت دندان میشود. قرمز متابولیسم بدن و میزان تنفس را افزایش داده و باعث بالارفتن فشارخون میشود. رنگ یک ابزار ارتباطی قدرتمند است و حتی روی واکنشهای فیزیولوژیکی بدن هم تأثیر دارد. طبق مطالعات انجامشده تأثیر رنگ زرد بر افزایش فعالیت ذهنی، سطح آگاهی و انرژی اثبات شده است. نارنجی برای التیام ریهها و افزایش سطح انرژی کاربرد دارد. مصرف سیگار و الکل نه تنها میتواند بیماری پریودنتال را تشدید کند، بلکه بهبودی و التیام پس از جراحی را به تأخیر میاندازد. این موانع از رشد سلولهای بافت لثه جلوگیری کرده و اجازه میدهد تا بازسازی رباط پریودنتال جدید از طریق هدایت رشد سلولی رخ دهد. مشکل بازسازی بافتهای لثه با روش مبتکرانه استفاده از باندهای ظریفی در لایه زیرین لثه برطرف شده است.

افراد تحت عمل جراحی باید از سلامت کلی برخوردار بوده و دارای استرس بیش از حد نباشند. داروهایی که باعث رشد بیش از حد لثه میشوند، به عنوان مثال، داروهای مسدود کننده کانال کلسیم که برای کنترل بیماریهای قلبی عروقی مورد استفاده قرار میگیرند، داروهای دیگری که برای کنترل واکنش ایمنی بدن نسبت به عضو پیوندی مورد استفاده قرار میگیرند و غیره. اکثر روشها با بیحسی موضعی (بیحس کننده لثه / بافتهای لثه و دندان) وگاهی اوقات همراه با داروهای ضد اضطراب / آرام بخش خوراکی یا تزریق آرام بخش وریدی (نیمه هشیار) انجام میشود. میتوانید این رنگ را بسیار زیبا، مرموز یا افسرده کننده ببینید. شما میتوانید در وبسایت دکترتو از مشاوره آنلاین یا تلفنی با روانشناسان برتر کشور استفاده کرده و باتوجهبه راهنماییهای روانشناس از رنگ مناسبی در کسبوکارتان استفاده کنید. چندین فرهنگ باستانی از جمله مصریها و چینیها از کروموتراپی یا رنگدرمانی برای درمان استفاده میکردند. بازسازی استخوان و بافت لثه برای توسعه فضای لازم جهت ایمپلنت دندان برای جایگزین کردن دندانهای از دست رفته و یا دیگر جایگزینهای پروتزی (دندان مصنوعی). به طور کلی هدف از عمل جراحی از بین بردن پاکت، بازسازی بافت و اتصالات لثه و ایجاد فرم مطلوب لثه و بازگرداندن عملکرد طبیعی و زیبایی بیشتر لثه است.

توسط دکتر زادان فرخ

دکتر زادان فرخ متخصص قلب هستم