ناکامی کشورهای شرق آسیا در محکومیت پرتاب ماهواره کره شمالی


تهران- ایرنا- وزرای امور خارجه کره جنوبی، ژاپن و چین نه تنها در مورد تاریخ برگزاری نشست سه جانبه سران کشورهای خود به توافق نرسیدند، بلکه حتی درباره محکومیت مشترک آخرین پرتاب ماهواره کره شمالی نیز بیانیه مشترک صادر نکردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85303644/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

توسط دکتر زادان فرخ

دکتر زادان فرخ متخصص قلب هستم