تمایل پارس حیات برای سرمایه گذاری در ایده های نوآورانه و استارت آپ ها

تمایل پارس حیات برای سرمایه گذاری در ایده های نوآورانه و استارت آپ هاتمایل پارس حیات به سرمایه گذاری در ایده های نوآورانه و استارت آپ ها – آژانس گردشگری سلامت ایران

منبع: https://medtourpress.ir/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C/

#تمایل #پارس #حیات #برای #سرمایه #گذاری #در #ایده #های #نوآورانه #استارت #آپ #ها

توسط دکتر زادان فرخ

دکتر زادان فرخ متخصص قلب هستم